Kolory strony
Wersja kontrastowa
Rozmiar tekstu


Ogrodnik upraw pod osłonami.
Możliwe miejsca pracy:

Ogrodnicy zajmujący się uprawami pod osłonami mogą szukać pracy w firmach zajmujących się produkcją warzyw, owoców i roślin ozdobnych. Ich wiedza i umiejętności cenione są również w gospodarstwach ekologicznych oraz przedsiębiorstwach zajmujących się marketingiem produktów ogrodniczych.

Wymagane cechy i umiejętności:

- Sprawność fizyczna i ruchowa
- Rzetelność i sumienność w wykonywaniu zleconych zadań
- Odporność na pracę w zmiennych warunkach atmosferycznych (pogodowych)
- Orientacja przestrzenna
- Brak alergii