Kolory strony
Wersja kontrastowa
Rozmiar tekstu

Czym zajmuje się Trybunał Konstytucyjny.

  

23 grudnia 2015 roku.

Trybunał Konstytucyjny jest bardzo ważną instytucją dla obywateli. Jest instytucją stojącą na straży ich praw i wolności. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar wskazał najważniejsze  dla Polaków sprawy, które rozstrzygnął Trybunał.
Niektóre z nich to:
- Decyzją z dnia 8 stycznia  2013 roku (K 38/12) Trybunał orzekł, że przepisy ustawy o systemie oświaty są niezgodne z Konstytucją. Na skutek nowelizacji ustawy po wyroku TK reguły dla uczniów i nauczycieli stały się bardziej przejrzyste i sprawiedliwe.
- Orzeczeniem z dnia z dnia 1 lipca 2014 r. (SK 6/12) Trybunał zakwestionował zbyt wysokie kary za wycinkę drzew.
- Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył do TK przepisy, na podstawie których ZUS mógł pozbawić kogoś świadczenia nawet kilka lat po jego przyznaniu. Dzięki wyrokowi z dnia 29 lutego 2012 r. (K 5/11) obywatele nie muszą już się obawiać, że ZUS wstrzyma im wypłatę pieniędzy, jeśli inaczej oceni te same dowody, na podstawie których wcześniej przyznał świadczenie.
-  Trybunał zbadał przepisy umożliwiające objęcie zatrzymanego całkowitym zakazem  telefonicznego kontaktowania się aresztowanego z obrońcą w sytuacji, w której kontakt ten służył właściwemu przygotowaniu oskarżonego do udziału w toczącym się postępowaniu. Trybunał uznał, że to ogranicza prawo do obrony.
- RPO zaskarżył do Trybunału kwotę wolną od podatku w pierwszym progu podatkowym od osób fizycznych (PIT). W ocenie Rzecznika 556 zł i 2 grosze to zbyt niska kwota zwolnienia, nieodpowiadająca progowi ubóstwa. Trybunał orzekł o niekonstytucyjności zaskarżonej regulacji i stwierdził, że opodatkowanie nie może prowadzić do ubóstwa, państwo powinno pozostawić podatnikom środki niezbędne do funkcjonowania w społeczeństwie.