Kolory strony
Wersja kontrastowa
Rozmiar tekstu

Wybory samorządowe.


   
 

Wybory samorządowe w Polsce odbywają się co 4 lata. Rok 2014 jest właśnie rokiem wyborczym i 16 listopada odbędą się wybory samorządowe.
Mieszkańcy miast takim jak jest Kraków wybierają radę dzielnicy, radę miejską i prezydenta miasta oraz radnych do sejmiku wojewódzkiego. Dlatego otrzymają cztery karty do głosowania.
Wyborcy w większości gmin będą mogli też oddać cztery głosy; po jednym w głosowaniu na radnych: gminy, powiatu i województwa oraz jeden przy wyborze wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.
Głosowanie w odbywać się będzie w wyznaczonych punktach wyborczych w  godzinach od 7- ej do 21-ej.
 
Ordynacja wyborcza przewiduje ułatwienia dla osób niepełnosprawnych:
 
1)    Osoby niepełnosprawne, których siedziby obwodowych komisji wyborczych są niedostosowane do ich potrzeb mają możliwość zmiany miejsca głosowania i wybrania komisji, której siedziba jest w pełni dostosowana. Osoby takie, chcące dopisać się do wybranego obwodu głosowania, dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych mogą złożyć pisemny wniosek do dnia 12 listopada 2014 r. w Urzędzie Miasta Krakowa.
2)    Można również głosować przez pełnomocnika. W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa osoba niepełnosprawna udzielająca pełnomocnictwa, wpisana na listę wyborców w Gminie Miejskiej Kraków, składa wniosek do Prezydenta Miasta Krakowa najpóźniej do dnia 7 listopada 2014 r.
3)    Jest również możliwość głosowania korespondencyjnego, ale w dniu 27 października upłynął już termin zgłaszania przez osoby niepełnosprawne zamiaru głosowania korespondencyjnego.
4)    Osoby niepełnosprawne i starsze, mające trudności w poruszaniu się, będą mogły skorzystać z bezpłatnego transportu do i z obwodowych komisji wyborczych. Zadanie to będzie realizowane przez Referat ds. Problematyki Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Stachowicza 18.
 
Zapisy będą przyjmowane w dniu 10 listopada 2014 r. oraz od 12 listopada 2014 r. do 14 listopada 2014 r. w godz. 8.00—15.00, w sobotę 15 listopada 2014 r. w godz. 9.00—15.00 oraz w dniu wyborów 16 listopada 2014 r. w godz. 7.00—21.00 pod numerami telefonów: 12 616 50 26, 12 616 50 27, 12 616 50 76.